تفاوت بین Half-Duplex, Full-Duplex, Simplex چیست؟

0

سه حالت انتقال با نام‌های Simplex، Half Duplex و Full Duplex وجود دارد. هر حالت انتقال جهت یا جریان سیگنال را بین دو دستگاه متصل توصیف می‌کند. تفاوت اصلی بین Simplex, Half Duplex و Full Duplex این است که در حالت انتقال Simplex ارتباطات یکطرفه است، در حالی که در حالت انتقال Half Duplex ارتباط دوجهته است اما کانال ارتباطی به صورت متناوب توسط یکی از دستگاه‌های متصل استفاده می‌شود. در حالت انتقال Full Duplex هم ارتباط دوجهته است و کانال به صورت همزمان توسط هر دو دستگاه استفاده می‌شود.

حالت انتقال

تعریف Simplex

در حالت انتقال Simplex ارتباط بین دستگاه فرستنده و گیرنده یک طرفه است. بدین معنی که فقط گیرنده قادر به ارسال داده است و گیرنده تنها قادر به گرفتن آن‌هاست و گیرنده نمی‌تواند به فرستنده پاسخ دهد. Simplex شبیه یک راه یک طرفه است که ترافیک در آن تنها در یک جهت حرکت می‌کند و هیچ وسیله نقلیه‌ای اجازه ورود از جهت مخالف بدان را ندارد. در این روش کل ظرفیت کانال فقط توسط فرستنده استفاده می‌شود.

برای درک بهتر حالت انتقال Simplex مثال کیبورد و مانیتور را در نظر بگیرید. اطلاعات ورودی از روی کیبورد روی مانیتور نمایش داده می‌شود و مانیتور تنها قادر به نمایش اطلاعات است. مانیتور نمی‌تواند هیچ اطلاعاتی را به صورت برگشتی به صفحه کلید منتقل کند.

تعریف Half Duplex

در حالت انتقال Half Duplex ارتباطات بین فرستنده و گیرنده در هر دو جهت برقرار می‌شود، اما در یک زمان. هر دو دستگاه فرستنده و گیرنده می‌توانند اطلاعات را منتقل و دریافت کنند، اما در هر زمان تنها یکی از آن‌ها مجاز به این کار است. Half Duplex را می‌توان همان راه یک طرفه دانست که در آن وسیله‌ای که قصد حرکت در جهت مخالف را دارد باید صبر کند تا جاده خالی شود.

Half Duplex

برای Half Duplex می‌توان دستگاه واکی تاکی را مثال زد. Walkie-Talkie یک دستگاه ارتباطی دوطرفه است که هر دو سمت قابلیت دریافت و انتقال صدا را دارند اما نه به صورت همزمان.

تعریف Full Duplex

در حالت انتقال Full Duplex ارتباطات بین فرستنده و گیرنده به صورت همزمان رخ می‌دهد. هر دو دستگاه فرستنده و گیرنده همزمان می‌توانند انتقال و دریافت اطلاعات را داشته باشند. حالت انتقال Full Duplex مانند یک مسیر دوطرفه است که ترافیک می‌تواند همزمان در هر دو جهت جریان داشته باشد. کل ظرفیت کانال توسط هر دو سیگنال در دو جهت مخالف استفاده می‌شود.

Full Duplex

به عنوان یک مثال ساده برای حالت انتقال Full Duplex می‌توان به تلفن اشاره کرد. زمانی که دو نفر از طریق تلفن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، هر دو همزمان آزادانه می‌توانند صحبت کنند و بشنوند.

بدین ترتیب حالت انتقال Full Duplex عملکرد بهتری دارد و همچنین توان عملیاتی پهنای باند را نیز افزایش می‌دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قبل از ارسال نظر آیکون فلش را به چپ بکشید