تحویل 24 تا 48 ساعته تهران

سفارشات مشتریان شهر تهران طی 24 تا 48 ساعت از طریق پست پیشتاز تحویل مشتری می‌شود.

تحویل 48 تا 72 ساعته سایر نقاط

سایر شهرهای کشور سفارشات خود را در بازه زمانی 48 تا 72 ساعته دریافت خواهند کرد.

ارسال با باربری

سفارشات میز و مبلمان سنگین از طریق باربری برای مشتری ارسال می‌شود که بین 2 تا 5 روز بسته به شهر مشتری زمان می‌برد. سفارشات شهر تهران و کرج همان روز سفارش یا روز بعد تحویل مشتری خواهد شد.

تحویل سفارشات مبل کودک به مشتری با توجه به روند ساخت بین 4 تا 6 روز کاری زمان می‌برد.

هزینه ارسال

هزینه ارسال پستی سفارشات مبلغ 8000 تومان است که به تعداد اقلام سفارش بستگی نداشته و ثابت است. در صورتی که جمع سفارش مشتری 100 هزار تومان و بیشتر شود هزینه ارسال رایگان است.