فن کیس کامپیوتر شامل فن‌های اضافه شده و داخلی کیس کامپیوتر می‌شود که نقش خنک سازی قطعات کامپیوتر را دارند. فن کیس می‌تواند هوای گرم داخل کیس را به بیرون یا هوای سرد خارج را به داخل کیس هدایت کند و هم‌چنین با انتقال و جابه‌جایی هوا از روی سینک، در خنک سازی قطعات خاص می‌تواند موثر واقع شود. فن پاور نیز همین عملکرد را برای قطعات داخلی منبع تغذیه دارد.

فن کیس 

15 محصول وجود دارد.
فن خنک کننده هارد دیسک دیپ کول ICE DISK 2 HDD Cooler
فن کیس کامپیوتر و پاور دیپ کول 8 سانتی متری باریک و کوچک بی صدا DC 80 Slim
فن کیس کامپیوتر و پاور بزرگ و بی صدا دیپ کول 14 سانتی GAMER STORM UF 140
فن کیس کامپیوتر و پاور بزرگ و بی صدا دیپ کول 12 سانتی UF 120
فن کیس کامپیوتر و پاور بزرگ و بی صدا دیپ کول 14 سانتی UF 140
فن کیس کامپیوتر و پاور بی صدا دیپ کول 8 سانتی متری UF 80
فن کیس کامپیوتر و پاور بزرگ و بی صدا دیپ کول 92 میلی متری UF 92
فن کیس کامپیوتر و پاور چراغ دار LED دیپ کول 12 سانتی متری Wind Blade 120
فن کیس کامپیوتر و پاور چراغ دار LED دیپ کول 8 سانتی متری Wind Blade 80
فن کیس کامپیوتر و پاور دیپ کول 12 سانتی متری XFAN 120
فن کیس کامپیوتر و پاور چراغ دار LED دیپ کول 12 سانتی متری XFAN 120 L/B
فن کیس کامپیوتر برای خروج گرد و خاک و گرما، دیپ کول XFAN 5 PCI
فن کیس کامپیوتر و پاور دیپ کول 8 سانتی متری XFAN 80
هاب فن مادربوردی دیپ کول
نوار چراغ LED داخل کیس دیپ کول
نمایش 1 - 15 از 15 مورد