جای رسیور گیرنده دیجیتال

اگر تلویزیون شما روی دیوار نصب است با استفاده از شلف جای رسیور گیرنده دیجیتال نظم بخشی به وسایل مورد نیاز خود که باید نزدیک تلویزیون باشند و زیبایی را با یک وسیله خواهید داشت.

شلف دیواری جا رسیوی گیرنده دیجیتال دیواری علاوه بر زیبایی بخشی به دیوار زیر تلویزیون، وسیله‌ای کاربردی برای نظم دهی و قرار دادن گیرنده دیجیتال، ریموت کنترل و سایر لوازم مرتبط با تلویزیون روی دیوار زیر تلویزیون است.

شلف دیواری زیر تلویزیون عریض با دو طبقه
نمایش 1 - 1 از 1 مورد