کابل برق پاور کیس

کابل برق پاور

0 ‎تومان

کابل برق کیس کامپیوتر 1.5 متری

تعداد
محصولات موجود به اندازه کافی نیستند

* اتصال پاور کیس کامپیوتر به برق

* اتصال انواع پرینتر، مانیتور و دیگر وسایل دارای پورت برق پاوری به برق

* کابل با کیفیت و جنس نرم و قابل انعطاف

* طول کابل: 1.5 متر

منابع خاص

محصولات مشابه

( 2 مورد محصول مشابه)