پیچ گوشتی چند سر

پیچ گوشتی چند سر

0 ‎تومان

پیچ گوشتی چند سر (31 سر) جیبی

ست کامل پیچ گوشتی چند سر پکیج کاملی از پیچ گوشتی های مورد نیاز برای انجام انواع کارهای سرویس سخت افزاری می باشد . این بسته شامل یک قالب پیچ گوشتی اصلی می باشد که سایر پیچ گوشتی ها روی آن متصل می گردند.

* قالب مناسب برای حمل و نقل آسان

* شامل کلیه پیچ گوشتی های مورد نیاز

* نصب آسان پیچ گوشتی ها

منابع خاص

محصولات مشابه

( 12 مورد محصول مشابه)