کد انتقال مکالمه و زنگ بیدارباش تلفن ثابت

0

انتقال مکالمه تلفن ثابت

حتما برای شما هم تا به حال پیش آمده که بخواهید از سرویس‌های تلفن ثابت نظیر انتقال مکالمه و زنگ بیدارباش استفاده کنید، اما کد مربوط به آن را ندانید و یا از یاد برده باشید. ما در اینجا کدهای مربوط به این دو سرویس را به شما معرفی می‌کنیم.

سرویس انتقال مستقیم
کد: #شماره تلفن انتقال گیرنده 213*

سرویس انتقال پس از چند زنگ
کد: #شماره تلفن انتقال گیرنده 212*

سرویس ایجاد زنگ بیدار باش برای امروز
کد : دو رقم دقیقه، دو رقم ساعت 550*

سرویس ایجاد زنگ بیدار باش برای فردا
کد: دو رقم دقیقه، دورقم ساعت 551*

سرویس ایجاد زنگ بیدار باش برای هر روز
کد: دو رقم دقیقه، دو رقم ساعت 552*

در ضمن برای حذف سرویس انتقال مکالمه و یا زنگ بیدار باش، به ترتیب از کدهای 21# و 55# استفاده کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.