چرخه حیات دامنه‌های بین المللی و محلی

0

با وجود اینکه امکان دارد نمودار حیات یک دامنه طی مراحلی چون انقضاء، مهلت برای تمدید دوباره، حذف اطلاعات ثبت گذشته درصورت عدم تمدید دوباره و آزاد شدن آن برای ثبت بوسیله کاربر دیگری در پسوندهایی بخصوص کمی با هم تفاوت داشته باشد اما نمودار زیر در مورد دوره حیات بیشتر دامنه هایی از این دست صدافت می کند.

این نمودار بصورت گردشی روند دوره حیات یک دامنه را برطبق قوانین موسسه ICANN نشان می دهد.

General-Domain
دوره آزاد یا Available: در این دوره دامنه برای ثبت آزاد بوده و می توان آن را با پرداخت هزینه ثبت و برطبق شرایط و قوانین عام و خاص پسوند آن نام دامنه ثبت کرد.

دوره فعال یا Active: در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نماید , مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامنه اضافه خواهد شد , همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 10 سال از تاریخ جاری ثبت آن باشد.

دوره انقضاء یا Expired: در صورتی که در دوره فعال بودن , دامنه تمدید نشود , در این دوره دامنه غیرفعال خواهد شد , البته در طول این دوره مالک دامنه می تواند با پرداخت هزینه تمدید , دامنه را دوباره برای حساب کاربری خود تمدید نموده و به حالت فعال برگرداند.

دوره بازخرید یا Redemption Grace Period: پس از گذشت 45 روز از تاریخ انقضاء دامنه , یک دوره 30 روزه آغاز می شود , در این دوره همانند دوره انقضاء دامنه غیر فعال می باشد , در این دوره تمدید دامنه تنها بوسیله مالک آن و با پرداخت مبلغ جریمه ای معادل 120 دلار علاوه بر هزینه تمدید آن امکان پذیر است.

دوره حذف یا Pending Deletion: در این دوره 5 روزه حتی مالک دامنه هم نمی تواند آن را تمدید کند , پس از پایان این دوره دامنه برای ثبت دوباره بوسیله هر کاربری آزاد خواهد شد و به حالت آزاد در می آید.

دامنه‌های محلی

قوانین اجرایی دوره حیات یک دامنه برای دامنه های محلی مناطق مختلف دنیا تا حدودی با هم فرق دارند , در اینجا فقط به توضیح مختصری در مورد دوره حیات یک دامنه محلی مربوط به منطقه کشور ایران می پردازیم.

Domain-IR-Lifecycle
دوره آزاد یا Available: در این دوره دامنه برای ثبت آزاد بودهو می توان آن را با پرداخت هزینه ثبت و برطبق شرایط و قوانین عام و خاص پسوند آن نام دامنه ثبت کرد.

دوره فعال یا Active: در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نماید , مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامنه اضافه خواهد شد , همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 5 سال از تاریخ جاری ثبت آن باشد.

دوره انقضاء یا Expired: در صورتی که در دوره فعال بودن , دامنه تمدید نشود , در این دوره 30 روزه دامنه غیرفعال خواهد شد , البته در طول این دوره مالک دامنه می تواند با پرداخت هزینه تمدید , دامنه را دوباره برای حساب کاربری خود تمدید نموده و به حالت فعال برگرداند.

دوره قفل یا Lock: در این دوره 30 روزه (30 روز دوم که دامنه هنوز در اختیار مالک پیشین آن می باشد) مالک دامنه می تواند با پرداخت یک مبلغ جریمه که معادل با هزینه تمدید دامنه می باشد , آن را دوباره تمدید نماید , در غیر اینصورت پس از پایان این دوره دامنه برای ثبت دوباره بوسیله هر کاربری آزاد خواهد شد و به حالت آزاد در می آید.

تذکر: واحد محاسبه هزینه های مصرفی در سامانه مرجع ثبت دامنه های محلی منطقه ایران موسوم به ایرنیک برحسب یونیت (Unit) محاسبه می شود.
در مورد معادل های ریالی و ارزی با این واحد محاسباتی و موارد جانبی اون در نوشته ای دیگه بطور مفصل تری صحبت خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.