لیست کد خطای مودم

0

کد خطای مودم

حتما شما نیز تا به حال برای متصل شدن به شبکه جهانی اینترنت با مشکل رو‌به‌رو شده‌اید و پیام خطاهای متفاوتی را دریافت کرده‌اید.
در این‌جا انواع کد خطای مودم به همراه توضیح فارسی پیغام خطا را قرار داده‌ایم.

لیست کد خطای مودم

خطای مودم 600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود

خطا مودم 601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد

خطای مودم 602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.

خطا مودم 603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .

خطای مودم 604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

خطا مودم 605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .

خطای مودم 606 . Port شناسایی نمی شود .

خطا مودم 607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .

خطای مودم 608 . راه انداز مودم نصب نشده است .

خطا مودم 609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

خطای مودم 610 . بافر ندارد .

خطا مودم 611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .

خطای مودم 612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .

خطا مودم 613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .

خطای مودم 614 . سرریزی بافر .

خطا مودم 615 . Port پیدا نشده است .

خطای مودم 616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

خطا مودم 617 .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .

خطای مودم 618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).

خطا مودم 619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).

خطای مودم 620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

خطا مودم 621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .

خطای مودم 622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

خطا مودم 623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .

خطای مودم 624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

خطا مودم 625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .

خطای مودم 626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .

خطا مودم 627 . کلید را نمی تواند بیابد .

خطای مودم 628 . Port قطع شد .

خطا مودم 629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).

خطای مودم 630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .

خطا مودم 631 . Port توسط کاربر قطع شد .

خطای مودم 632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

خطا مودم 633 . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .

خطای مودم 634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .

خطا مودم 635 . خطا مشخص نشده است .

خطای مودم 636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

خطا مودم 637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد.

خطای مودم 638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .

خطا مودم 639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .

خطای مودم 640 . خطای NetBIOS رخ داده است .

خطا مودم 641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .

خطای مودم 642 . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) .

خطا مودم 643 .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .

خطای مودم 644 . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .

خطا مودم 645 . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.

خطای مودم 646 . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .

خطا مودم 647 . حساب قطع می باشد .

خطای مودم 648 . اعتبار password تمام شده است .

خطا مودم 649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .

خطای مودم 650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .

خطا مودم 651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .

خطای مودم 652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

خطا مودم 653 . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

خطای مودم 654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .

خطا مودم 655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .

خطای مودم 656 . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .

خطا مودم 657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .

خطای مودم 658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .

خطا مودم 659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

خطای مودم 660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

خطا مودم 661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

خطای مودم 662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.

خطا مودم 663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

خطای مودم 664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .

خطا مودم 665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.

خطای مودم 666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .

خطا مودم 667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .

خطای مودم 668 . اتصال از بین رفته است .

خطا مودم 669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .

خطای مودم 670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

خطا مودم 671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

خطای مودم 672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند

خطا مودم 673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

خطای مودم 674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

خطا مودم 675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

خطای مودم 676 . خط اشغال می باشد .

خطا مودم 677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد

خطای مودم 678 . پاسخی وجود ندارد .

خطا مودم 679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .

خطای مودم 680 . خط تلفن وصل نیست

خطا مودم 681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .

خطای مودم 682 . Writing section name دچار مشکل می باشد .

خطا مودم 683 . Writing device type با مشکل روبرو شده است .

خطای مودم 684writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد .

خطا مودم 685 . Writing maxconnectbps مشکل دارد .

خطای مودم 686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .

خطا مودم 687 . Writing usage با مشکل مواجه است .

خطای مودم 688 . Writing default off دچار مشکل می باشد .

خطا مودم 689 . Reading default off با مشکل مواجه است .

خطای مودم 690 . فایل INI خالی ست .

خطا مودم 691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد

خطای مودم 692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است.

خطا مودم 693 . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .

خطای مودم 694 . خطای DCB یافت نشد .

خطا مودم 695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .

خطای مودم 696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .

خطا مودم 697 . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .

خطای مودم 698 . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

خطا مودم 699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

خطای مودم 700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد

خطا مودم 701 . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

خطای مودم 702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .

خطا مودم 703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .

خطای مودم 704 . شماره callback اشتباه .

خطا مودم 705. ایراد invalid auth state.

خطای مودم 706. Invalid auth state دچار مشکل شده است.

خطا مودم 707. علامت خطایاب . x. ۲۵

خطای مودم 708. اعتبار حساب تمام شده است .

خطا مودم 709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .

خطای مودم 710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.

خطا مودم 711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید.

خطای مودم 712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .

خطا مودم 713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

خطای مودم 714 . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند

خطا مودم 715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

خطای مودم 716 . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

خطا مودم 717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد

خطای مودم 718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

خطا مودم 719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

خطای مودم 720 . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .

خطا مودم 721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .

خطای مودم 722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد .

خطا مودم 723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .

خطای مودم 724 . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial -out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .

خطا مودم 725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .

خطای مودم 726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .

خطا مودم 727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .

خطای مودم 728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .

خطا مودم 729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود

خطای مودم 730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .

خطا مودم 731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود .

خطای مودم 732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است .

خطا مودم 733 . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .

خطای مودم 734 . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .

خطا مودم 735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .

خطای مودم 736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .

خطا مودم 737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .

خطای مودم 738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند .

خطا مودم 739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

خطای مودم 740 . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .

خطا مودم 741 . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .

خطای مودم 742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .

خطا مودم 743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .

خطای مودم 744 . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .

خطا مودم 745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .

خطای مودم 751 . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), – , @. 0تا9 .

خطا مودم 752 . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .

خطای مودم 753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .

خطا مودم 754 . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .

خطای مودم 755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .

خطا مودم 756 . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .

خطای مودم 757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .

خطا مودم 758 . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .

خطای مودم 760 . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد

خطا مودم 761 . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.

خطای مودم 763 . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .

خطا مودم 764 . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .

خطای مودم 765 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .

خطا مودم 766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .

خطای مودم 767 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LANرا با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .

خطا مودم 768 . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .

خطای مودم 769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .

خطا مودم 770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .

خطای مودم 771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .

خطا مودم 772 . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .

خطای مودم 773 . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .

خطا مودم 774 . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .

خطای مودم 775 . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد

خطا مودم 776 .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .

خطای مودم 777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .

خطا مودم 778 . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .

خطای مودم 779 . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .

خطا مودم 780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .

خطای مودم 781 . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .

خطا مودم 782 . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .

خطای مودم 783 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .

خطا مودم 784 . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید .

خطای مودم 785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .

خطا مودم 786 . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .

خطای مودم 787 . اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .

خطا مودم 788 . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .

خطای مودم 789 . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .

خطا مودم 790 . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .

خطای مودم 791 . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .

خطا مودم 792 . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .

خطای مودم 793 . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .

خطا مودم 794 . ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .

خطای مودم 795 . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .

خطا مودم 796 . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .

خطای مودم 797 . مودم پیدا نشد .

خطا مودم 798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .

خطای مودم 799 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 . 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی نشده است .

خطا مودم 800 . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند.

منبع

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قبل از ارسال نظر آیکون فلش را به چپ بکشید