لیست کد خطای مودم

0

کد خطای مودم

حتما شما نیز تا به حال برای متصل شدن به شبکه جهانی اینترنت با مشکل رو‌به‌رو شده‌اید و پیام خطاهای متفاوتی را دریافت کرده‌اید.
در این‌جا انواع کد خطای مودم به همراه توضیح فارسی پیغام خطا را قرار داده‌ایم.

لیست کد خطای مودم

خطای مودم 600 . اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود

خطا مودم 601 . راه انداز Port بي اعتبار مي باشد

خطای مودم 602 . Port هم اكنون باز مي باشد براي بسته شدن آن بايد كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمود.

خطا مودم 603 . بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است .

خطای مودم 604 . اطلاعات نادرستي مشخص شده است .

خطا مودم 605 . نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند .

خطای مودم 606 . Port شناسايي نمي شود .

خطا مودم 607 . ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي باشد .

خطای مودم 608 . راه انداز مودم نصب نشده است .

خطا مودم 609 . نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است .

خطای مودم 610 . بافر ندارد .

خطا مودم 611 . اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد .

خطای مودم 612 . مسير درست را نمي تواند پيدا نمايد .

خطا مودم 613 . فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است .

خطای مودم 614 . سرريزي بافر .

خطا مودم 615 . Port پيدا نشده است .

خطای مودم 616 . يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد .

خطا مودم 617 .Port يا دستگاه هم اكنون قطع مي باشد .

خطای مودم 618 . Port باز نمي شود. ( وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند ).

خطا مودم 619 . Port قطع مي باشد (وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند).

خطای مودم 620 . هيچ نقطه پاياني وجود ندارد .

خطا مودم 621 . نمي تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد .

خطای مودم 622 . فايل دفتر تلفن را نمي تواند بارگذاري نمايد .

خطا مودم 623 . نمي تواند ورودي دفتر راهنماي تلفن را بيابد .

خطای مودم 624 . نمي توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت .

خطا مودم 625 . اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي شود .

خطای مودم 626 . رشته را نمي تواند بارگذاري كند .

خطا مودم 627 . كليد را نمي تواند بيابد .

خطای مودم 628 . Port قطع شد .

خطا مودم 629 . Port بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي).

خطای مودم 630 . Port به دليل از كارافتادگي سخت افزار قطع مي شود .

خطا مودم 631 . Port توسط كاربر قطع شد .

خطای مودم 632 . اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد .

خطا مودم 633 . Port هم اكنون مورد استفاده مي باشد و براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است (راه انداز درستي بر روي مودم شناخته نشده است) .

خطای مودم 634 . نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد .

خطا مودم 635 . خطا مشخص نشده است .

خطای مودم 636 . دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است .

خطا مودم 637 . رشته ( string ) نمي تواند تغيير يابد.

خطای مودم 638 . زمان درخواست به پايان رسيده است .

خطا مودم 639 . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست .

خطای مودم 640 . خطاي NetBIOS رخ داده است .

خطا مودم 641 . سرور نمي تواند منابع NetBIOS مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد .

خطای مودم 642 . يكي از اسامي NetBIOS شما هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت مي گردد ، ( دو كامپيوتر مي خواهند با يك اسم وارد شوند ) .

خطا مودم 643 .Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد .

خطای مودم 644 . شما popus پيغام شبكه را دريافت نخواهيد كرد .

خطا مودم 645 . Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است.

خطای مودم 646 . حساب در اين موقع روز امكان log on وجود ندارد .

خطا مودم 647 . حساب قطع مي باشد .

خطای مودم 648 . اعتبار password تمام شده است .

خطا مودم 649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .

خطای مودم 650 . سرور Remote Access ( دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد .

خطا مودم 651 . مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .

خطای مودم 652 . پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .

خطا مودم 653 . Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INF موجود نمي باشد .

خطای مودم 654 . يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد .

خطا مودم 655 . دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل .INF دستگاه مشاهده نمي شود .

خطای مودم 656 . دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فايل .INF دستگاه شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد .

خطا مودم 657 . فايل .INF دستگاه نمي تواند باز شود .

خطای مودم 658 . اسم دستگاه در فايل .INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد .

خطا مودم 659 . فايل .INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

خطای مودم 660 . فايل .INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد .

خطا مودم 661 . فايل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

خطای مودم 662 . تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل .INF صورت نگرفته است.

خطا مودم 663 . فايل .INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

خطای مودم 664 . نمي تواند به حافظه اختصاص دهد .

خطا مودم 665 . Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است.

خطای مودم 666 . مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند .

خطا مودم 667 . فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند .

خطای مودم 668 . اتصال از بين رفته است .

خطا مودم 669 . پارامتر به كار برده شده در فايل .INI رسانه بي اعتبار مي باشد .

خطای مودم 670 . نمي تواند نام بخش را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

خطا مودم 671 . نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

خطای مودم 672 . نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند

خطا مودم 673 . نمي تواند كاربر را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

خطای مودم 674 . نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

خطا مودم 675 . نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

خطای مودم 676 . خط اشغال مي باشد .

خطا مودم 677 . شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد

خطای مودم 678 . پاسخي وجود ندارد .

خطا مودم 679 . نمي تواند عامل را پيدا نمايد .

خطای مودم 680 . خط تلفن وصل نيست

خطا مودم 681 . يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .

خطای مودم 682 . Writing section name دچار مشكل مي باشد .

خطا مودم 683 . Writing device type با مشكل روبرو شده است .

خطای مودم 684writing device name .684 با مشكل روبرو مي باشد .

خطا مودم 685 . Writing maxconnectbps مشكل دارد .

خطای مودم 686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل مي باشد .

خطا مودم 687 . Writing usage با مشكل مواجه است .

خطای مودم 688 . Writing default off دچار مشكل مي باشد .

خطا مودم 689 . Reading default off با مشكل مواجه است .

خطای مودم 690 . فايل INI خالي ست .

خطا مودم 691 . دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد

خطای مودم 692 . سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است.

خطا مودم 693 . Binary macro با مشكل مواجه مي باشد .

خطای مودم 694 . خطاي DCB يافت نشد .

خطا مودم 695 . ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .

خطای مودم 696 . راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد .

خطا مودم 697 . Partial response looping با مشكل روبرو مي باشد .

خطای مودم 698 . پاسخ نام كليدي در فايل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .

خطا مودم 699 . پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .

خطای مودم 700 . فرمان متصل به فايل INF . دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد

خطا مودم 701 . دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد .

خطای مودم 702 . پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد .

خطا مودم 703 . در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است .

خطای مودم 704 . شماره callback اشتباه .

خطا مودم 705. ایراد invalid auth state.

خطای مودم 706. Invalid auth state دچار مشکل شده است.

خطا مودم 707. علامت خطایاب . x. ۲۵

خطای مودم 708. اعتبار حساب تمام شده است .

خطا مودم 709 . تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد .

خطای مودم 710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.

خطا مودم 711 . Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد.

خطای مودم 712 . درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد . چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد .

خطا مودم 713 . مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد .

خطای مودم 714 . كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند

خطا مودم 715 . به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .

خطای مودم 716 . پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد .

خطا مودم 717 . آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد

خطای مودم 718 . مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است .

خطا مودم 719 . PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد .

خطای مودم 720 . پروتكل هاي كنترلppp پيكر بندي نشده اند .

خطا مودم 721 . همتاي PPP پاسخ نمي دهد .

خطای مودم 722 . بسته PPPبي اعتبار مي باشد .

خطا مودم 723 . شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد .

خطای مودم 724 . پروتكل IPXنمي تواند بر روي درگاه dial -out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد .

خطا مودم 725 . IPX نمي تواند روي port (درگاه) dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است .

خطای مودم 726 . پروتكل IPX نمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود .

خطا مودم 727 . نمي توان به فايل TCPCFG . DLL دست يافت .

خطای مودم 728 . نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند .

خطا مودم 729 . SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود

خطای مودم 730 . ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد .

خطا مودم 731 . پروتكل پيكر بندي نمي شود .

خطای مودم 732 . توافق بين PPP صورت نگرفته است .

خطا مودم 733 . پروتكل كنترل PPP براي پروتكل اين شبكه ، در سرور موجود نمي باشد .

خطای مودم 734 . پروتكل كنترل لينك PPP خاتمه يافته است .

خطا مودم 735 . آدرس مورد نياز توسط سرور رد مي شود .

خطای مودم 736 . كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مي نمايد .

خطا مودم 737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسايي شد .

خطای مودم 738 . سرور آدرس را مشخص نمي كند .

خطا مودم 739 . سرور راه دور نمي تواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد.

خطای مودم 740 . دستگاه هاي TAPI كه براي remote access پيكر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند .

خطا مودم 741 . كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد .

خطای مودم 742 . سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي نمايد .

خطا مودم 743 . سرور راه دور به encryption نياز دارد .

خطای مودم 744 . نمي تواند شماره شبكه IPX را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را باز بيني نماييد .

خطا مودم 745 . يك فايل مهم و ضروري آسيب ديده است . Dial – up networking را مجددا نصب نماييد .

خطای مودم 751 . شماره callback شامل يك كاراكتر بي اعتبار مي باشد . كاراكترهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند : Space, T, P, W, (,), – , @. 0تا9 .

خطا مودم 752 . در زمان پر دازش script يك خطاي نحوي صورت مي گيرد .

خطای مودم 753 . اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلي ايجاد شده است .

خطا مودم 754 . سيستم قادر به يافتن bundle چند انصالي نمي باشد .

خطای مودم 755 . سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي باشد زيرا اين ورودي يك شماره گير عادي را دارد .

خطا مودم 756 . اين اتصال هم اكنون در شماره گيري مي باشد .

خطای مودم 757 . خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلا عات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي گيرد .

خطا مودم 758 . اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي گردد .

خطای مودم 760 . در زمان فراهم آوري امكانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد

خطا مودم 761 . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد.

خطای مودم 763 . اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد . دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد .

خطا مودم 764 . دستگاه كارت خوان smartcard نصب نيست .

خطای مودم 765 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي آدرس گذاري اتوماتيك IP مورد نياز مي باشد .

خطا مودم 766 . سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيابد .

خطای مودم 767 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر روي شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندي كرده است . اتصال LANرا با يك آدرسIP مجزا ، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد .

خطا مودم 768 . به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد .

خطای مودم 769 . مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد .

خطا مودم 770 . دستگاه راه دور تلا ش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد .

خطای مودم 771 . اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبكه اشغال مي باشد .

خطا مودم 772 . سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد .

خطای مودم 773 . امكان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده است .

خطا مودم 774 . به دليل از كار افتارگي موقت ، اتصال صورت نمي گيرد .

خطای مودم 775 . مكالمه تلفني توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد

خطا مودم 776 .مكالمه تلفني نمي تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است كه ويژگي را حفظ نمايد .

خطای مودم 777 . اتصال صورت نمي گيرد زيرا مودم ( يا ساير وسايل ارتباط دهنده ) روي كامپيوتر راه دور دچار مشكل مي باشند .

خطا مودم 778 . تاييد هويت سرور غير ممكن مي باشد .

خطای مودم 779 . براي بر قراري dial – out اين اتصال بايد از smartcard استفاده نماييد .

خطا مودم 780 . عمل انجام شده براي اين اتصال بي اعتبار مي باشد .

خطای مودم 781 . تلاش براي رمز گذاري (encryption) صورت نمي گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي گردد .

خطا مودم 782 . ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابي نصب مي گردد و بايد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود .

خطای مودم 783 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصي انتخاب مي گردد يا فراهم نمي شود و يا از شبكه قطع مي باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شويد .

خطا مودم 784 . در حالي كه اين اتصال را در زمان log on استفاده مي كنيد شما نمي توانيد شماره بگيريد زيرا اين اتصال براي استفاده از نام كاربري پيكر بندي شده است كه متفاوت از نام كاربر روي smartcard مي باشد . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on استفاده نماييد بايد براي استفاده از (username) روي كارت smart آنرا پيكربندي كنيد .

خطای مودم 785 . در صورت استفاده از اين اتصال در زمان log on شما نمي توانيد شماره گيري نماييد زيرا براي استفاده از يك smartcard پيكر بندي نشده است . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on به كار ببريد بايد امكانات اين اتصال را تصحيح و آماده نماييد به طوري كه smartcard استفاده نمايد .

خطا مودم 786 . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمي پذيرد زيرا هيچ گواهينامه معتبري براي تصديق (authentication) امنيت روي كامپيوتر شما وجود ندارد .

خطای مودم 787 . اتصال L2TP غير ممكن است زيرا لايه امنيتي نمي تواند كامپيوتر راه دور را authentication نمايد .

خطا مودم 788 . تلاش براي ايجاد اتصال L2TP بي نتيجه مي باشد زيرا لايه امنيتي نمي تواند پارامترهاي سازگار با كامپيوتر راه دور را فراهم نمايد .

خطای مودم 789 . تلاش براي اتصال L2TP فراهم نمي گردد زيرا لايه امنيتي با يك خطاي پردازشي در طول سازگاري با كامپيوتر راه دور مواجه است .

خطا مودم 790 . تلاش براي اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا تاييد گواهينامه بر روي كامپيوتر راه دور ميسر نمي باشد .

خطای مودم 791 . اتصال L2TP ميسر نمي باشد زيرا خط مشي امنيتي (security policy) براي اتصال يافت نمي شود .

خطا مودم 792 . اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا زمان توافق امنيتي به پايان رسيده است .

خطای مودم 793 . اتصال L2TP ميسر نمي گردد زيرا اين خطا رخ مي دهد در حالي كه در مورد امنيت به توافق مي رسند .

خطا مودم 794 . ويژگي RADIUS ا ين كاربر PPP نمي باشد .

خطای مودم 795 . ويژگي RADIUS نوع تونلي براي اين كاربر ، نادرست مي باشد .

خطا مودم 796 . ويژگي RADIUS نوع خدمات براي اين كار نه قالب بندي مي شود و نه callback قالب بندي مي شود .

خطای مودم 797 . مودم پيدا نشد .

خطا مودم 798 . گواهينامه اي شناسايي نمي شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود .

خطای مودم 799 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد زيرا دو IP شبيه به هم در شبكه وجود دارد . IC ها به ميزباني نيازمند مي باشند كه براي استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پيكر بندي شده است . مطمئن شويد كه هيچ سرويس گيرنده ديگري براي استفاده از 192 . 168 ، 0 ، 1 پيكر بندي نشده است .

خطا مودم 800 . قادر به ايجاد اتصال VPN نمي باشد . سرويس دهنده VPN در دسترس نمي باشد و يا ممكن است پارامترهاي امنيتي براي اتصال به درستي پيكربندي نشده باشند.

منبع

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.