تابلو یکی از وسایل تزئینی قدیمی در اکثر خانه‌ها به شما می‌رود. وجود یک تابلو چوبی ساده با نقش برجسته می‌تواند زیبایی خاصی را به اتاق شما ببخشد.

تابلو چوبی 

7 محصول وجود دارد.
تابلو چوبی برجسته تک پرنده پیکو
تابلو چوبی دو گنجشک و درخت پیکو
تابلو چوبی برجسته دو پرنده پیکو
تابلو چوبی دو گنجشک و شمشاد
تابلو چوبی برجسته گوزن و درخت
تابلو چوبی نقش برجسته قفس آزادی
تابلو چوبی برجسته چهار پرنده پیکو
نمایش 1 - 7 از 7 مورد