کاور و کیف تبلت علاوه بر محافظت از تبلت که جزو سرمایه‌ی هر شخص محسوب می‌شود، زیبایی و سادگی یکدستی را در مواقع عدم استفاده از تبلت به آن می‌بخشد. هم‌چنین قاب محافظ تبلت میتواند علاوه بر محافظت از تبلت آن را در حالت‌های بهتری برای استفاده قرار دهد.

کیف تبلت 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.